Vykonání testu Dokončovací metody úpravy povrchu

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

           Jak můžeme rozdělit dokončovací operace:

 1. jemné soustružení a frézování, jemné broušení, leštění, válečkování, kuličkování, protlačování, zaškrabávání, otryskávání, omílání

 2. honování, lapování, superfinišování, leštění, kuličkování

 3. jemné soustružení a frézování, válečkování, zaškrabávání, omílání

 4. honování, lapování, superfinišování, kuličkování, omílání

2.

           Definujte lapování:

 1. je vyhlazování povrchu součásti jemným brusivem rozptýleným v oleji

 2. je čištění znečištěných ploch od rzi

 3. je zpevňování povrchu součásti

 4. je vždy operací, která se provádí na numerickém stroji

3.

           Leštění používáme:

 1. pro získání určitého barevného odstínu povrchu součásti

 2. pro dosažení vyšší ceny výrobku

 3. pro následující povrchové úpravy jako chromování, niklování, chemickou ochranu povrchu a nátěry

 4. pro zpevnění povrchu a odstranění vnitřního pnutí

4.

           Při kuličkování se:

 1. pomocí kuliček hladí povrch součástí

 2. metají tělíska z tvrdého materiálu na povrch součásti

 3. kuličky dotýkají daného povrchu, který zaoblují

 4. tělíska prudce a nepravidelně odrážejí od součástí

5.

           Co je podstatou honování:

 1. broušení za současného leštění ploch

 2. broušení vnitřních nebo vnějších válcových ploch honovacími kameny

 3. broušení a zároveň omílání ploch

 4. broušení ploch vnitřních, vnějších, šikmých a tvarových

6.

           Jaký je význam dokončovacích operací:

 1. dosáhnout určitého stupně kvality

 2. dokončit součást ve stanoveném termínu

 3. získat něco více než klasickým obráběním

 4. vysoká jakost povrchu, rozměrová i tvarová přesnost

7.

           Jaké hlavní znaky má jemné soustružení a frézování:

 1. vysoká řezná rychlost, malý posuv nástroje, velká hloubka řezu

 2. malá řezná rychlost, malý posuv nástroje, malá hloubka řezu

 3. vysoká řezná rychlost, malý posuv nástroje, malá hloubka řezu

 4. malá řezná rychlost, velký posuv nástroje, malá hloubka řezu

8.

           Jak můžeme rozdělit pohyby při obrábění:

 1. na řezný pohyb nástroje nebo obrobku

 2. jedná se vždy pouze o řezný pohyb nástroje

 3. na hlavní pohyb, vedlejší pohyb a přísuv do záběru

 4. na hlavní pohyb včetně přísuvu do záběru

9.

           Jak rozdělujeme omílání:

 1. rotační, nerotační, podélné

 2. rotační, průběžné, neprůběžné

 3. rotační, vibrační, souvislé

 4. rotační, vibrační, odstředivé

10.

Jaké rozlišujeme ševingovací nástroje:

 1. ozubené kolo se šikmými zuby, korigované kolo

 2. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben, šnekové kolo

 3. ozubené kolo se šikmými zuby, šnekové kolo

 4. ozubené kolo se šikmými zuby, ozubený hřeben