Vykonání testu Broušení závitů

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kdy se používá broušení závitů?

2.

Při podélném broušení používáme?

3.

Kolik profilů má několika profilový kotouč?

4.

V čem je výhoda několika profilového kotouče?