Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Zmetkový výrobek

nikdy se neopravuje

opravuje se v případě, kdy cena opravy je nižší než cena znovu vyráběného výrobku

opravuje se za každou cenu - i v případě, kdy cena opravy několikanásobně převyšuje cenu znovu vyráběného výrobku

 
2.

Kontrola součásti (výrobku) znamená

zkontrolování okem pracovníka, jak výrobek vypadá

změření rozměrů na součásti a porovnání s předepsanými rozměry podle výkresu

změření rozměrů součástky a jejich zapsání

 
3.

Výstupní kontrola

navazuje ihned na vstupní kontrolu

je kontrola, které se podrobí pracovník

je překontrolování součástí po jejím dokončení před jejím prodejem

 
4.

Použití měřidla

znamená vždy sáhnout po tom nejpřesnějším měřidle

nemusí odpovídat vhodné metodě měření

musí být v souladu s vhodnou metodou měření

 
5.

Mezioperační kontrola

provádí se u složitých dílců

provádí se u velmi jednoduchých nenáročných dílců

neprovádí se vůbec

 
6.

Neopravitelné zmetky

mají za důsledek znehodnocení materiálu, zmaření práce lidí a strojů, času a energie

byli, jsou a budou, nedá se jim ve větší míře zabránit

tolik nevadí, zničený materiál výrobku se použije na něco jiného