Vykonání testu Kontrola výrobků

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kontrola součásti (výrobku) znamená

2.

Neopravitelné zmetky

3.

Použití měřidla

4.

Výstupní kontrola

5.

Mezioperační kontrola

6.

Zmetkový výrobek