Vykonání testu Válcování závitů

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při jaké teplotě probíhá válcování závitů?

2.

Válcování kotouči probíhá...