Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Velikost odporu závisí:

 

 

Na délce vodiče (přímo úměrně), na obsahu průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na materiálu vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě.

Na délce vodiče (přímo úměrně), na tvaru vodiče, na materiálu vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě.

 
2.

Na teplotě závisí odpor vodičů i polovodičů.

Odpor vodičů se vzrůstající teplotou vzrůstá.

Odpor polovodičů se vzrůstající teplotou vzrůstá.

 
3.

Převrácená hodnota elektrického odporu je fyzikální veličina, která se nazývá 

Elektrická vodivost.

Elektrická admitance.

 
4.

Jakým slovem se označuje elektrotechnická součástka, vyznačující se jedinou vlastností, elektrickým odporem?

Induktor.

Odpor nebo rezistor.

 
5.

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizujíci schopnost elektrických vodičů vést

Elektrický proud.

Elektrický výkon.