Vykonání testu Hydroizolace

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Mezi fóliové hydroizolace patří

2.

Vyberte správné tvrzení

3.

Kontrola těsnosti hydroizolací se provádí

4.

Asfaltový pás typu S

5.

Asfaltové pásy dělíme podle tloušťky krycí vrstvy na typ

6.

Fóliové hydroizolace se používají

7.

Proti pronikání radonu z půdy musí být chráněny všechny stavby, které mají být postaveny na podloží

8.

Podzemní voda je

9.

Asfaltové pásy se na podklad připevňují

10.

Zemní vlhkost je