Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Mezi fóliové hydroizolace patří

fólie kaučukové a fólie z plastů

fólie kaučukové, fólie z plastů a fólie asfaltové

fólie z plastů a fólie asfaltové

 
2.

Asfaltový pás typu S

má oboustrannou krycí asfaltovou vrstvu v tloušťce nad 2 mm

má oboustrannou krycí asfaltovou vrstvu v tloušťce do 1 mm

má oboustrannou krycí asfaltovou vrstvu v tloušťce nad 1 mm

 
3.

Kontrola těsnosti hydroizolací se provádí

pomocí zátopové tlakové zkoušky

pomocí zkoušky těsnosti rohů pomocí tlakové jehly

pomocí zkoušky těsnosti spojů pomocí zkušební jehly

 
4.

Mezi živičné hydroizolace patří

fólie kaučukové a fólie z plastů

asfaltové pásy, fólie kaučukové a fólie z plastů

penetrační nátěry, asfaltové stěrky a asfaltové pásy

 
5.

Podzemní voda je

voda, která vytváří spojitou hladinu a nepůsobí hydrostatickým tlakem

voda, která vytváří spojitou hladinu a nepůsobí nebo působí hydrostatickým tlakem

voda, která vytváří spojitou hladinu a působí hydrostatickým tlakem

 
6.

Základové půdy se v závislosti na koncentraci radonu v půdním vzduchu dělí na kategorie

s nízkým, středním a vysokým radonovým rizikem

s nulovým, nízkým, středním a vysokým radonovým rizikem

s nízkým, středním a vysokým a velmi vysokým radonovým rizikem

 
7.

Asfaltové pásy se na podklad připevňují

pouze celoplošným nebo bodovým natavováním

celoplošným nebo bodovým natavováním, nebo se lepí za horka nebo za studena

pouze se lepí za horka nebo za studena

 
8.

Asfaltové pásy dělíme podle tloušťky krycí vrstvy na typ

A, P, S

A, R, S

B, R, S

 
9.

Radon je

radioaktivní, bezbarvý a nezapáchající plyn, který se vyskytuje v zemském podloží

radioaktivní, bezbarvý a zapáchající plyn, který se vyskytuje ve vzduchu

radioaktivní, bezbarvý a nezapáchající plyn, který se vyskytuje ve vzduchu

 
10.

Vyberte správné tvrzení

asfaltové stěrky lze v dostatečně silné vrstvě považovat za samostatnou hydroizolaci

asfaltové stěrky nelze považovat za samostatnou hydroizolaci

asfaltové stěrky lze považovat za samostatnou hydroizolaci pouze s přidáním kaučukové složky