Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Nevýhodou ocelových staveb je

velmi malá požární odolnost staveb

omezená únosnost ocelových sloupů

malé průřezy sloupů
 

 
2.

Cihla plná pálená má rozměr

390 x 240 x 65 mm

290 x 140 x 65 mm

290 x 140 x85 mm

 
3.

Výhodou ocelových staveb je

vysoká únosnost sloupů při jejich malých průřezech

velmi vysoká požární odolnost

vysoká tepelná a požární odolnost staveb

 
4.

Podle použitého materiálu se stavební konstrukce dělí na konstrukce

zděné, betonové, dřevěné a ocelové

kamenné, betonové, dřevěné a ocelové

kamenné, monolitické, dřevěné a ocelové

 
5.

Cihelné bloky typu therm pro klasické zdění se vyzdívají

na normální nebo tepelně izolační maltu

na speciální tenkovrstvé lepidlo

na PUR pěnu

 
6.

Základní výškový modul zdících systémů typu THERM je

250 mm

200 mm

350 mm

 
7.

Monolitické konstrukce

jsou vyrobené na stavbě litím betonové směsi do předem připraveného bednění

jsou vyrobené mimo stavbu výhradně litím betonové směsi do bednění

jsou sestavené na stavbě z předem vyrobených dílů

 
8.

Pórobetonové tvárnice se vyrábí

z vody, cementu, vápna a křemičitého písku nebo elektrárenského popílku

z vody, cementu, vápna a křemičitého písku

z vody, vápna a křemičitého písku nebo elektrárenského popílku

 
9.

Broušené cihelné bloky typu therm se vyzdívají

na speciální tenkovrstvou maltu nebo PUR pěnu

na speciální tenkovrstvou maltu, klasickou vápenocementovou maltu nebo PUR pěnu

na speciální tenkovrstvou maltu, klasickou cementovou maltu nebo PUR pěnu

 
10.

Vyberte správné tvrzení

hrázděné stavby s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí jsou jednou z nejpoužívanějších konstrukcí staveb vůbec

při výstavbě dnešních hrázděných staveb se konstrukce s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí nepoužívá

hrázděné stavby s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí jsou jednou z nejpoužívanějších konstrukcí dřevostaveb