Vykonání testu Test podvozky

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro správnou činnost AFS (aktivní stabilizace podvozku) při průjezdu zatáčkou vyhodnocuje řídící jednotka tyto údaje:

2.

Trubkový rám bychom hledali:

3.

Pneumatika s označením RADIAL STEEL je:

4.

K přednostem tuhých náprav patří:

5.

Mezi neodpérovanou hmotu automobilu patří:

6.

Omezovač brzdného tlaku hydraulických brzd:

7.

Stlačený dusík má u dvoutrubkových plynových tlumičů za úkol:

8.

Profilové číslo pneumatiky udává v procentech:

9.

Jako mechanický stabilizátor se nejčastěji uplatní:

10.

Mezi odpérované hmoty vozidla patří: