Vykonání testu Houby III.

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro houby stopkovýtrusé je typické, že:

2.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze vřeckovýtrusé houby:

3.

Ascus (vřecko) je:

4.

Pro houby vřeckovýtrusé je typické, že:

5.

Plodnice nevytvářejí:

6.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze stopkovýtrusé houby:

7.

U hub se setkáváme s různými typy výtrusů. Vyber tvrzení, které nejlépe charakterizuje zoosporu:

8.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou bezpečně poznáme:

9.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou můžeme snadno zaměnit:

10.

Pro houby je charakteristický způsob výživy: