Vykonání testu Houby III.

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro houby stopkovýtrusé je typické, že:

2.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou bezpečně poznáme:

3.

Plodnice nevytvářejí:

4.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze vřeckovýtrusé houby:

5.

Nepohlavně vznikají u hub:

6.

Ascus (vřecko) je:

7.

Smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou můžeme snadno zaměnit:

8.

Která z uvedených skupin obsahuje pouze stopkovýtrusé houby:

9.

Pro houby je charakteristický způsob výživy:

10.

Mykorhizou houba získává od symbionta: