Vykonání testu Rostlinná pletiva

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pletivo

2.

Cévy (tracheje)

3.

Korkotvorné pletivo produkující druhotnou kůru se nazývá

4.

Zpevňující pletivo s rovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou se nazývá

5.

Palisádový a houbový parenchym v listech

6.

Primární meristémy

7.

Bikolaterální cévní svazky

8.

Pletivo na obrázku je

9.

Idioblast

10.

Na obrázku je