Vykonání testu Vegetativní orgány

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Mezi metamorfózy (přeměny) kořene nepatří:

2.

Stonek neplní funkci:

3.

Mezi základní funkce listu nepatří:

4.

Kořen neplní funkci:

5.

Který z uvedených příčných řezů stonkem rostliny, pochází z dvouděložné rostliny:

6.

Vyberte pravdivou odpověď:

7.

Mezi přeměny (metamorfózy) listu nepatří:

8.

Sympodiální větvení stonku je znázorněno na obrázku:

9.

Do sekundárních (druhotných) dělivých pletiv nezařazujeme:

10.

Do vnitřní stavby kořene patří: