Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

 Ostění je:

svislá hranice mezi stavební konstrukcí a otvorem

část zdiva nad okenním otvorem

nenosná část zdiva pod okenním otvorem

 
2.

Práh je:

boční část otvoru

horní část otvoru

spodní část dveřního otvoru

 
3.

Železobetonové překlady:

jsou jedny z nejpoužívanějších překladů

jsou prefabrikované výrobky

Jsou osazeny nejméně 150 mm na ostění

 
4.

Nadpraží tvoří:

 dolní část otvoru

boční část otvoru

 

horní část otvoru

 
5.

Překlady z ocelových válcovaných nosníků:

mají komplikované osazení a provádění

výhodu pro snadné osazení a montáž

nevýhodu pro okamžité zatížení

 
6.

Otvory  ve zdivu dělíme na otvory :

s náplní

bez výplně

s výplní

 
7.

Nadpraží otvoru může být provedeno jako:

klenbový pás z cihel

klenbové pásy se neprovádí

klenbový pás z kamene

 
8.

Při práci s prefabrikáty není dovoleno:

vstupovat na zavěšené dílce

zdržovat se v blízkosti přepravovaných břemen a pod nimi

při osazování prefabrikátů se řídit technologickými postupy

 
9.

 Poprsník je:

 nosná část zdiva nad otvorem

nenosná část zdiva pod otvorem

 

nosná část zdiva na boku otvoru

 
10.

Překlady z keramických nosníků se skládají

z keramické vložky, ocelové výztuže a prostého betonu

pouze z keramické vložky

z keramické vložky a ocelové výztuže