Vykonání testu Generativní orgány rostlin

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

O jaké květenství se jedná:

2.

Pestík není tvořen:

3.

Mezi vrcholičnatá květenství patří:

4.

Mezi plody nepatří:

5.

Mezi plody suché pukavé nepatří:

6.

Mezi hroznovitá květenství patří:

7.

Dvoudomá rostlina:

8.

Květ není tvořen:

9.

Kalich a koruna tvoří:

10.

Generativní orgány rostlin zajišťují: