Vykonání testu BOZP

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání?

2.

Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací jsou pracovníci, kteří splňují kvalifikaci podle těchto paragrafů vyhlášky č. 50/1978 Sb.

3.

§ 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. stanovuje požadavky pro získání kvalifikace

4.

Jakou rychlostí má být prováděna nepřímá srdeční masáž?

5.

Z označení obvodů zkratkou PELV vyplývá, že se jedná o

6.

Zábrany musí být zhotoveny

7.

Všechny osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení

8.

Holé vodiče třífázové soustavy se značí těmito barvami

9.

Doplňková ochrana - doplňující ochranné pospojování

10.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se prostory dělí na:

11.

Elektrická zařízení, která mají dvojitou nebo zesílenou izolaci se z hlediska ochrany nazývají

12.

Při úrazu na elektrickém zařízení nad 1 000 V (zejména při pádu vodiče vn nebo vvn) je nutno provádět záchranné práce se zvýšenou opatrností, neboť

13.

Při provádění nepřímé srdeční masáže musí mít zachránce

14.

Umělé dýchání lze ukončit

15.

Při úrazu elektrickým proudem můžeme postiženého vyprostit z dosahu proudu