Vykonání testu BOZP

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Automatické odpojení od zdroje je ochrana, při které je

2.

Co je účelem revize elektrických zařízení?

3.

V sítích TT se pro ochranu při poruše používají tyto ochranné prvky

4.

Při použití ochrany kryty nebo přepážkami musí být živé části uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují krytí

5.

Jakou rychlostí má být prováděna nepřímá srdeční masáž?

6.

Z označení obvodů zkratkou SELV vyplývá, že se jedná o

7.

Všechny osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení

8.

Izolované vodiče a kabely se označují těmito barvami

9.

Zábrany musí být zhotoveny

10.

Před zahájením nepřímé srdeční masáže

11.

Pokud zůstane postižený po úrazu elektrickým proudem při vědomí, není viditelně zraněn, dýchá a má hmatný tep

12.

Při provádění nepřímé srdeční masáže musí mít zachránce

13.

Krátkodobě působící dotykové napětí smí být v prostorách normálních maximálně

14.

Doplňková ochrana - doplňující ochranné pospojování

15.

Nepřímou srdeční masáž lze ukončit