Vykonání testu BOZP

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Součástí podkladů k provádění revizí je také

2.

Základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem je to, že:

3.

Při úrazu elektrickým proudem můžeme postiženého vyprostit z dosahu proudu

4.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se nazývá

5.

Ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí se nazývá

 

6.

Zábrany musí být zhotoveny

7.

Doporučuje se, aby postup na poskytování první pomoci byl umístěn

8.

Pokud je pro ochranu použita doplňková ochrana proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA

9.

Krátkodobě působící dotykové napětí smí být v prostorách normálních maximálně

10.

Revize elektrických spotřebičů zajišťuje

11.

Maximální hodnota napětí v sítích SEL nebo PELV je omezena na

12.

Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání?

13.

Izolované vodiče a kabely se označují těmito barvami

14.

Elektrická zařízení, která mají dvojitou nebo zesílenou izolaci se z hlediska ochrany nazývají

15.

Doplňková ochrana - doplňující ochranné pospojování