Vykonání testu Instrukční soubor mikrořadiče AVR

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Instrukce  DEC R22

2.

Instrukce  SEI

3.

Instrukce  AND R11,R15

4.

Instrukce   ADD R20,R25

5.

V registru R16 je uložená hodnota 0xFF, potom instrukce OUT DDRA,R16 uloží

6.

Instrukce  NOP

7.

Registr R10 je vynulován, po provedení instrukce  CPI R10, 0  se