Vykonání testu Architektura mikrořadiče AVR

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vývod mikrořadiče pod označením T0 je určený pro

2.

Analogově - digitální převodník má rozlišovací schopnost

3.

Obvod mikrořadiče Watchdog je předurčen pro

4.

Rozhranní TWO WIRE  -  ( ve shodě I2C ) je

5.

Adresy vektorů systému přerušení mikrořadiče jsou

6.

Obvod SPI mikrořadiče AVR je předurčený pro

7.

Registry DDRx mikrořadiče jsou předurčeny pro

8.

Obvod mikrořadiče Timer/Counter je předurčený pro

9.

Obvod mikrořadiče STACK POINTER  je předurčený pro

10.

Stavový registr SREG je předurčený pro