Vykonání testu Architektura mikrořadiče AVR

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vývod mikrořadiče pod označením T0 je určený pro

2.

Stavový registr SREG je předurčený pro

3.

Obvod SPI mikrořadiče AVR je předurčený pro

4.

Analogově - digitální převodník má rozlišovací schopnost

5.

Adresy vektorů systému přerušení mikrořadiče jsou

6.

Obvod mikrořadiče STACK POINTER  je předurčený pro

7.

Rozhranní TWO WIRE  -  ( ve shodě I2C ) je

8.

Obvod mikrořadiče Timer/Counter je předurčený pro

9.

Obvod mikrořadiče Watchdog je předurčen pro

10.

Registry DDRx mikrořadiče jsou předurčeny pro