Vykonání testu Stavový registr mikrořadiče AVR

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Příznak H stavového registru SREG určuje

2.

Příznak N stavového registru SREG určuje

3.

Příznak V stavového registru SREG určuje

4.

Bit T stavového registru SREG určuje

5.

Příznak I stavového registru SREG určuje

6.

Příznak Z stavového registru SREG určuje

7.

Příznak S stavového registru SREG určuje

8.

Příznak C stavového registru SREG určuje