Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Do polykondenzačních lepidel patří:

Fenolformaldehydová lepidla

Polyesterová lepidla

Tavná lepidla

 
2.

Do živočišných lepidel patří:

Přírodní pryskyřice, klovatina, pektiny

Kostní, kožní, rybí, albuminový a kaseinový klíh

Přírodní kaučuk

 
3.

Do minerálních lepidel patří:

Kaučuková a polyuretanová lepidla

Fenolická lepidla

Sádra a vodní sklo

 
4.

Do syntetických lepidel patří:

Termoplastická a reaktoplastická lepidla

Klihová lepidla

Škrobová lepidla

 
5.

Do organických lepidel patří:

Rostlinná a živočišná lepidla

PVAC a epoxidová lepidla

Tavná a polyvinylchloridová lepidla

 
6.

Zkratka PF zanačí lepidlo:

Močovinoformaldehydová

Fenolformaldehydová

Melaminoformaldehydová

 
7.

Do rostlinných lepidel patří:

Kostní klíh

Škrobová lepidla

Močovinoformaldehydová lepidla

 
8.

Zkratka UF značí lepidla:

Močovinoformaldehydová

Fenolformaldehydová

Melaminoformaldehydová

 
9.

Jaké je základní rozdělení lepidel:

Polykondenzační a reaktoplastická

Přírodní a syntetická

Minerální a rostlinná

 
10.

Do polyadičních lepidel patří:

PVAC a kaučuková lepidla

Epoxidová a polyuretanová lepidla

Močovino a melaminoformaldehydová lepidla