Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Nastavení nožů (mezery mezi nimi) je závislé na:

šířce stříhaného plechu

délce stříhaného plechu

tloušťce stříhaného plechu

 
2.

Počet zdvihů se pro stříhání plechů maximální tloušťky a pevnosti volí:

malý

vysoký

střední

 
3.

Výhodou otočných nožů je možnost:

otočení nože a využití nového ostří

nabroušení nožů

výměny nožů

 
4.

Do střihu se vedou vždy nůžky:

zapnuté a pod úhlem 40°- 45°

zapnuté a pod úhlem 75°- 80°

vypnuté a pod úhlem 75°- 80°

 
5.

Ruční elektrické nůžky jsou určeny pro stříhání plechu do tloušťky:

1 mm

2 mm

3 mm

 
6.

Potřebný počet zdvihů se dá předvolit pomocí:

klíče č. 13

seřízení nožů

regulátoru

 
7.

Velikost mezery mezi noži se vypočítá:

tloušťka plechu x 0,2 mm

tloušťka plechu x 0,3 mm

tloušťka plechu x 0,5 mm

 
8.

Seřízení pohyblivého nože:

je závislé na tloušťce stříhaného plechu a vzdálenost mezi špičkami nožů je 0 - 3 mm

není závislé na tloušťce stříhaného plechu a vzdálenost mezi špičkami nožů je 0 - 0,3 mm

není závislé na tloušťce stříhaného plechu a vzdálenost mezi špičkami nožů je 0 - 2 mm

 
9.

Při zapnutí nůžek, při chodu na prázdno se kontroluje:

plynulost chodu, hlučnost a správná funkce spínače

funkčnost nožů

zpětný chod

 
10.

Před vystřihováním otvoru pomocí prostřihovače je nutné:

očistit vystřihovaný materiál

vyvrtat otvor o průměru 18 mm a od něj začít vystřihovat

seřídit prostřihovač na požadovaný průměr otvoru