Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Úhlové provedení brusky umožňuje:

výkoné broušení plochou kotouče

snadnější řezání

broušení vnitřních ploch

 
2.

Akumulátorová úhlová bruska je vhodná pro:

broušení a řezání

broušení, robrušování a řezání

broušení, rozbrušování a řezání tam, kde není možné připojení k elektrické síti

 
3.

Nízká hodnota kapacity akumulátoru se projeví:

rozsvícením kontrolky

přerušovaným chodem brusky

zvukovým signálem

 
4.

Nejdůležitější ochranné pomůcky při práci s akumulátorovou úhlovou bruskou jsou:

pracovní čepice a zástěra

rukavice a respirátor

ochranné brýle nebo štít

 
5.

Zpětný ráz je důsledkem:

nevhodně zvoleného řezaného materiálu

špatného použití brusky a nesprávných pracovních postupů a podminek

nevhodně zvoleného broušeného materiálu

 
6.

Po přesunutí posuvného spínače brusky do polohy zapnuto a stisknutím jeho přední části lze zajistit:

nízké otáčky

vysoké otáčky

trvalý chod

 
7.

Před výměnou kotouče je nutné:

vypnout brusku

vypnout brusku a vyjmout akumulátor

odpojit přívodní kabel

 
8.

Ochrana proti přetížení:

zajišťuje kvalitu broušení

zabraňuje poškození motoru

chrání brusku v prašném prostředí

 
9.

Zpětný ráz je reakce na:

druh broušeného materiálu

tvrdost řezaného materiálu

skřípnutí nebo zaseknutí otáčejícího se kotouče

 
10.

Zámek hřídele brusky se používá při:

výměně kotouče

výměně akumulátoru

broušení, rozbrušování a řezání