Vykonání testu Akumulátorová pila ocaska

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Rychlost řezání se mění:

2.

Pila se spouští nebo vypíná pomocí:

3.

K uvolnění a zajištění pilového listu slouží:

4.

Pro správnou funkci akumulátorové pily ocasky je nutno:

5.

K zablokování spínače pro spouštění a vypínání pily slouží:

6.

Pro správné vedení pily při řezání slouží:

7.

Akumulátorová pila ocaska je určena k řezání:

8.

Pro zvýšení životnosti pilového listu: