Vykonání testu Nenasycené uhlovodíky

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vinylalkohol a acetaldehyd jsou izomery:

2.

Částečnou hydrogenací propynu vzniká:

3.

Isopren je triviální název pro:

4.

Přítomnost druhé vazby pí u alkynů umožňuje:

5.

Geometrické izomery (Z) a (E) vytváří:

6.

Adicí chlorovodíku na propen vzniká:

7.

Hydrogenací alkenů vznikají:

8.

Adicí vody na ethen vzniká:

9.

Buta-1,3-dien získáme:

10.

Konjugované dvojné vazby má: