Vykonání testu Kapraďorosty

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Ryniofyty

2.

Haptery

3.

Přesličky

4.

Mezi kapradiny nepatří

5.

Kapraďorosty

6.

Je pravda, že u plavuní

7.

Stromovité plavuně, přesličky a kapradiny

8.

Přeslička rolní

9.

Je pravda, že u kapradin

10.

Je pravda, že u přesliček