Vykonání testu Kapraďorosty

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Přeslička rolní

2.

Mezi kapradiny nepatří

3.

Ryniofyty

4.

Kapraďorosty

5.

Haptery

6.

Je pravda, že u přesliček

7.

Je pravda, že u kapradin

8.

Přesličky

9.

Je pravda, že u plavuní

10.

Stromovité plavuně, přesličky a kapradiny