Vykonání testu Ruční tvarování kovů

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

 Kuželový roh kovadliny slouží

2.

 Kladivo pro ruční kování má zakalenu

3.

Jaká je hmotnost dvouručního kladiva

4.

V kovářství se jako palivo používá nejčastěji

5.

Babka