Vykonání testu Vytyčení stavby - základní pojmy

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vytyčení stavebního díla znamená:

2.

Dvojitý pentagon má:

3.

Laser je:

4.

Olovnice při vytýčení staveb slouží:

5.

Teodolit slouží k:

6.

Hlavní výškový bod je:

7.

Hadicová vodováha se na stavbě používá:

8.

Polohové vytyčení stavby je: