Vykonání testu Druhy výkopů

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Mezi výkopy patří:

 

2.

Stavební jáma:

3.

Šachta je.

4.

Minimální rozměr stavebních jámy je:

5.

Hlavní figura je:

6.

Maximální hloubka rýhy je

7.

Maximální šířka rýhy je.

8.

Stavební rýha je: