Vykonání testu Elektroerozivní obrábění

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké materiály lze obrábět elektroerozivně?

2.

K čemu dochází v místě výboje?

3.

Jaké teploty je dosaženo v místě nejsilnějšího elektrického napěťového pole?

4.

Podle čeho volíme materiál nástrojové elektrody u elektroerozivního hloubení?

5.

Jaká může být maximální tloušťka řezaného materiálu

6.

Jak dosahujeme úběru materiálu u elektroerozivního obrábění?

7.

Jaké tvary lze obrábět při hloubení?

8.

Jaké skupenství látek lze používat jako dielektrikum?

9.

Jaké dosahujeme jakosti obrobeného povrchu u řezání drátovou elektrodou?