Měření tlaku

Pokus: Měření změn atmosférického tlaku

Úkol: Měřit atmosférický tlak v průběhu delšího období.

Pomůcky: barometr

Provedení: V pravidelných intervalech (např. jednou denně ve zvolenou hodinu) měříme atmosférický tlak. Naměřené hodnoty zaznamenáváme do tabulky a následně do grafu. Porovnáváme změny atmosférického tlaku s pozorovaným počasím.

 

Pokus: Demonstrace snížení tlaku v proudících tekutinách

Úkol: Demonstrovat vznik aerodynamického paradoxu – snížení tlaku v proudícím plynu.

Pomůcky: barometr, zdroj proudícího vzduchu (je možno i např. vysavač)

Provedení: Změříme atmosférický tlak a následně umístíme senzor do proudu vzduchu. Pozorujeme výrazné snížení naměřené hodnoty atmosférického tlaku.

 

Pokus: Demonstrace změny tlaku s rostoucí nadmořskou výškou

Úkol: demonstrovat klesání atmosférického tlaku s rostoucí nadmořskou výškou.

Pomůcky: barometr

Provedení: změříme atmosférický tlak v přízemí budovy a posléze v nejvyšším patře. Pokud to barometr umožňuje, můžeme ho přepnout do režimu výškoměr a určit tak výškovou vzdálenost obou míst, na nichž proběhlo měření. Pokud přepnutí stupnice není možné, můžeme se pokusit příslušnou výšku dopočítat pomocí barometrické rovnice.

Zdroje

Obrázky

Obr. 1:  Autor neznámý. www.wikipedia.org [online]. [cit.20.1.2015]. Dostupné na www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Blaise_pascal.jpg?uselang=cs

 

Přílohy
Mereni zmen atmosferickeho tlaku.docx Stáhnout
Názvosloví

Tlak – je fyzikální veličina, značí se p, její jednotkou je pascal (Pa). Definuje se jako podíl tlakové síly a obsahu plochy, na kterou tato síla působí (p = F/S)

Laboratorní cvičení

Měření změn atmosférického tlaku

Pomůcky: Detektor atmosférického tlaku

Úkoly: V pravidelných intervalech (např. jednou denně ve zvolenou hodinu) měříme atmosférický tlak. Naměřené hodnoty zaznamenáváme do tabulky a následně do grafu. Porovnáváme změny atmosférického tlaku s pozorovaným počasím.

Protokol k úloze viz přílohy dole.

Osobnosti

Obr. 1: Blaise Pascal

Jednotka tlaku má rozměr kg.m-1.s-2. Nazýváme ji podle francouzského matematika a fyzika Blaise Pascala. Více se o něm můžeš dozvědět zde (Wikipedie).