Zpracování výsledků měření

Zpracování výsledků měření

O měření se zpracuje protokol, který zpravidla obsahuje tyto informace:

  • zadání měření (co se má měřit a s jakou přesností)
  • popis měření (měřicí metoda, schéma zapojení, postup měření)
  • seznam použitých přístrojů a pomůcek (rozsahy, citlivost, přesnost, výrobce, výrobní čísla apod.)
  • výsledky měření a jejich matematické či grafické zpracování
  • rozbor a zhodnocení výsledků měření

Výsledek měření píšeme v následující podobě:

Nejprve uvedeme značku veličiny, které se měření týká. Za rovnítko výslednou hodnotu a za znaménkem pak nejistotu měření. Pokud má veličina jednotku, připojíme jednotku.

Např.: L= 52,65mm ± 0,12mm nebo L= (52,65 ± 0,12) mm

 

Zdroje
  • MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření pro 3. ročník středních průmyslových škol strojnických. Praha, 1989.

 

 

Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

  1. Uveďte, co obsahuje protokol o měření.
Zapamatuj si

O měření se zpracuje protokol, který musí splňovat předepsané náležitosti.