Teorie obrábění

Teorie obrábění

Ve strojírenské výrobě zaujímá technologie obrábění významné místo. Umožňuje v mnoha technologických procesech z polotovaru (plechu, tyče, trubky, odlitku, výkovku apod.) vytvořit výrobek požadovaného tvaru, rozměru, přesnosti a jakosti obrobených ploch.

Zdroje
  • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 424 s.
Komentář

Po prostudování celé kapitoly teorie obrábění proveďte ověření vašich poznatků v následujícím testu!