Buněčné dělení

Buněčné dělení

 • Buněčné dělení je proces, při kterém z jedné mateřské buňky vznikají buňky dceřiné. Jednobuněčné organizmy se díky buněčnému dělení rozmnožují, mnohobuněčné organizmy jím zvyšují množství buněk ve svém těle.

Buněčné dělení prokaryot

 • Prokaryotické buňky (např. bakterie) mají genetickou informaci v kruhové molekule DNA, která je  uložena volně v cytoplasmě. Tato molekula DNA je označována jako nukleoid. Buňky prokaryot se obvykle dělí binárním dělením. Před vlastním binárním dělením však musí dojít ke zdvojení (replikaci) genetické informace.

Obr.1 Buněčné dělení prokaryot

Obr. 1: Buněčné dělení prokaryotních buněk

 • Při binárním dělení se buňka nejprve prodlouží na dvojnásobnou délku a replikuje svou DNA. Poté se uprostřed začne vytvářet přehrádka. Běžně z každé mateřské buňky vzniknou dvě buňky dceřiné, při nedokončeném dělení přehrádky však může dojít ke vzniku shluků bakterií, které známe z mikrobiologie např. streptokoky, stafylokoky.

Obr. 2: Bakteriální buňky

Buněčné dělení eukaryot

 • Buněčné dělení eukaryot probíhá odlišně než u prokaryot. Rozlišuje se mitóza, která se uplatňuje při běžném dělení somatických (tělních) buněk, a meióza, díky níž vznikají pohlavní buňky. Produktu mitotického a meiotického dělení jsou odlišné. V případě mitozy vznikají identické buňky s diploidním počtem chromozómů.

 • Diploidní je buňka, která obsahuje dvě sady chromozómů (tedy oba chromozómy z každého páru).

 • V případě meiozy vznikají buňky s haploidním počtem chromozómů. Haploidní je buňka, která obsahuje pouze jednu sadu chromozómů (pouze jeden chromozóm z každého páru).

   

Obr. 3: Buněčné dělení eukaryotních buněk

Zdroje
 • CAMPBELL, Neil A. a kol. Biology: concepts. 4. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2003, 781 s. ISBN 080536627X.

 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Výukový materiál zpracovaný v rámci Projektu „Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu“ CZ.107/2.2.00/15.0209. Zdroj: https://is.muni.cz/el/1451/podzim2013/bk2156/Bunecny_cyklus_2013.pdf

 • REECE Jane B., Lisa A. URRY, Michael L. CAIN, Steven A. WASSERMAN, Peter V. MINORSKY a Robert B. JACKSON. Campbell Biology. 9. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2011, 1309 s. ISBN 978-0321558237.

 • Pokud není uvedeno jinak je autorem obrázků Mgr. František Brauner, Ph.D.

Přílohy
Bunecny cyklus pdf.pdf Stáhnout