Vrtání

Vrtání

Doporučené pro žáky ZŠ.

Vrtání je jedním z nejstarších způsobů obrábění materiálů a do dnešních dnů zůstává jednou z nejčastěji používaných operací     při třískovém obrábění jak kovových, tak i nekovových materiálů.

 

Obr. 1: Vrtání

Vrtáním se v obráběném polotovaru vytvářejí válcové díry do plného materiálu, vyvrtáváním se předvrtané díry zvětšují, předkované a předlité díry se vyvrtáváním obrábějí, případně zvětšují. Válcové nebo kuželové díry obsahují téměř všechny strojní součásti a mohou být průchozí nebo neprůchozí - slepé.

 

 

Obr. 2: Průchozí díra

 

 

Obr. 3: Slepá díra

 

 

Obr. 4: Kuželová díra

 

Mezi vrtání začleňujeme také další způsoby obrábění jako vyhrubování, vystružování a zahlubování.

Jsou to dokončovací metody, které se používají tehdy, jestliže nevyhovuje přesnost a drsnost díry po vrtání.

Zdroje
  • NĚMEC, Dr. Dobroslav. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. Vydání druhé, opravené. Praha: SNTL, 1982. DT 621.9.042.
  • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 256 s. ISBN 80-718-3337-1.

Obrázky:

  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Roman Hrivnák.