Nástrojové brusky

Nástrojové brusky

Nástrojové brusky jsou určeny k ostření nástrojů, jako jsou frézy, výstružníky, záhlubníky soustružnické nože, … Tyto stroje se vyznačují velkou přizpůsobivostí i pro ostření velmi složitých nástrojů. Brousící kotouč je často výškově stavitelný a vřeteník je otočný až o 360°. Stroje jsou vybaveny bohatým příslušenstvím, které dovoluje použít stroj pro ostření mnoha různých druhů nástrojů. Brusky nástrojové dělíme na brusky pro ostření nožů a ostření různých nástrojů.

Nástrojové brusky (ostřičky) se dále dělí na univerzální a na speciální, které jsou k broušení pouze jednoho druhu nástrojů.

Univerzální ostřičky nástrojů

Jsou určeny hlavně k údržbě a ostření frézovacích a vyvrtávacích nástrojů, závitníků a nožů. Pohon podélného posuvu a otáčení  obrobku při broušení šroubovice i dělení bývá ruční.

Automatické univerzální ostřičky

Tyto brusky nástrojů mají mechanické ovládání nebo jsou řízeny číslicově. Používají se v brusírnách nástrojů velkých podniků nebo ve výrobě nových nástrojů. Některé z nich vybrušují zuby budoucí frézy do plného materiálu, buď jediným průchodem brousícího kotouče (pomalý posuv), nebo postupně větším počtem záběrů.

Obr. 1: Nástrojařská bruska
Obr. 2: Nástrojařská bruska
Obr. 3: Nástrojařská bruska

Speciální brusky

Produktivní sériová a hromadná strojírenská výroba šablon, měřidel nebo tvarových nožů se neobejde bez různých druhů speciálních brousících strojů. Jsou to například kopírovací tvarové brusky, brusky k podbrušování odvalovacích fréz, brusky závitů a planetové brusky středících důlků.

Brusky na ostření nožů

Při broušení nožů můžeme tyto nože držet buď v ruce, nebo je upínáme do držáku, který je součástí příslušné brusky.

Ve větších a dobře organizovaných dílnách není dovoleno, aby si dělníci sami ostřili nástroje (ztrácí se tím čas a nástroj je naostřen spíše citem než podle doporučených úhlů, které zaručují správný řezný výkon). Proto se ostření nástrojů soustřeďuje do nástrojáren, kde se úhly břitů naostřených nástrojů kontrolují šablonami, nebo se tyto úhly na nástroji přesně vybrousí na zvláštních bruskách, kde jsou úhly přesně nastaveny.

Brusky na nože mají dutý stojan, který zároveň slouží jako nádrž pro chladící kapalinu. Na stojanu je vedení pro vřeteník. Proti brusnému kotouči je držák (stůl), který se dá natáčet a posouvat tak, aby se dostal nůž do takové polohy, aby se při jeho ostření vybrousily žádané úhly. Vřeteno je poháněno elektromotorem.

Obr. 4: Pracoviště s odsáváním
Obr. 5: Bruska na soustružnické nože
Obr. 6: Detail brusky na soustružnické nože

Brusky pro broušení různých nástrojů

Na univerzálních nástrojových bruskách pro ostření nástrojů je potřeba celá řada různých pomocných přístrojů a zařízení, které jsou dodávány jako normální nebo zvláštní příslušenství se strojem. Jako zvláštní příslušenství se například dodává zařízení na broušení ploch válcových, rovinných, šroubovitých, …

Hlavní části brusky (Kameníček)

 • Brousící vřeteník – je otočný kolem svislé osy a přestavitelný ve svislém směru. Velikost pootočení lze odečíst na stupnici. Vřeteno je poháněno řemenem od elektromotoru.

 • Stůl – je uložen na příčných saních a skládá se ze dvou částí. Spodní část je pohyblivá v podélném směru. Horní část se dá proti spodní otočit podle stupnice (například pro broušení kuželových ploch).

 • Příčné saně – jsou uloženy na vedení lože.

Všechna vedení jsou chráněna kryty před prachem, poškozením a znečištěním.

Nástrojová bruska Kameníček - je určena k broušení řezných nástrojů. Její podstatnou částí je brusný vřeteník, který je otočný a svisle přestavitelný ručními koly z obou stran stojanu. Vřeteno je uloženo v přesných ložiskách, utěsněných proti vnikání prachu. Jeho pohon obstarává svisle přestavitelný dvourychlostní motor a řemenový pás. Na prizmatickém vedení stojanu jsou uloženy příčné saně s pracovním stolem. Příčný posuv je ovládán ručními kolečky s mikrometrickou stupnicí, umístěnou pro dobrou obsluhu z obou stran brusky. Stůl je uložen v příčných saních. Je veden v přesných kuličkových ložiskách (toto uložení umožňuje velmi lehký pohyb stolu). Horní část stolu je otočně přestavitelná podle stupnice k broušení kuželů. Rychlý posuv stolu je ovládán ruční klikou, umístěnou v zadní části stroje. Pohyb stolu se omezuje přestavitelnými narážkami. Je-li bruska vybavena vhodným příslušenstvím (koník, pracovní vřeteník, dělící hlava, univerzální svěrák, ...), lze na ni hospodárně ostřit různé řezné nástroje, jako jsou vrtáky, nože, výhrubníky, výstružníky, frézy, závitníky, ... .

Brusky dvoukotoučové

Stroje jsou určeny pro ruční broušení řezných nástrojů. Vřeteno brusky je otočně uloženo ve valivých ložiskách a je poháněno elektromotorem, umístěným ve stojanu stroje, v něm může být nádrž na řeznou kapalinu. Brusné kotouče rozdílné zrnitosti a tvaru jsou upevněny na obou koncích vřetena. Řezné nástroje jsou při broušení opřeny o pracovní plochu stolu, který lze v určitých mezích otočně přestavit.

Obr. 7: Dvoukotoučová dílenská bruska - stolní - s nasazeným kartáčem
Obr. 8: Dvoukotoučová dílenská bruska - stojanová
Obr. 9: Dvoukotoučová dílenská bruska - stolní

Brusky na ostření šroubovitých vrtáků

Jsou to jednoúčelové stroje pouze pro broušení vrtáků různých průměrů, Vrtáky se upevní do kleštiny umístěné v držáku. Vrtáky v tomto speciálním držáku se vkládají do stroje, kde se vrták naostří podle předem nastavenývh parametrů.

Obr. 10: Bruska na vrtáky

Obr. 11: Kleštiny pro brusky na vrtáky

Brusky na ostření kotoučových a pásových pil

Tyto brusky ostří zpravidla automaticky. Pilový list se při ostření postupně buď pootáčí, nebo posouvá o zubovou rozteč. Brusný kotouč, který se otáčí, se automaticky vysouvá ze zubní mezery a opět se do ní zasouvá. Tento vratný pohyb je buď přímočarý, nebo obloukový. Je-li obloukový, brusný kotouč se pohybuje na rameni, které kývá nahoru a dolů.

Zdroje
 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem  obrázků a videí je Ing. Petr Jalůvka.

Kontrolní otázka

1. K čemu slouží nástrojové brusky?

2. Rozdělení brusek - umíš vyjmenovat a popsat?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Broušení vrtáků

Zapamatuj si

Nástrojové brusky jsou určeny k ostření nástrojů.

Zapamatuj si

Hlavní části brusky (Kameníček)

 • Brousící vřeteník

 • Stůl

 • Příčné saně

Obrázek

12. Bruska - KAMENÍČEK

Obrázek

13. KAMENÍČEK - brousící vřeteník

Obrázek

14. KAMENÍČEK - příčné saně

Obrázek

15. KAMENÍČEK - stůl