Základní rozdělení brusek

Základní rozdělení brusek

Brusky jsou brousící stroje, které dělíme podle jejich účelu. Brousí se na nich buď nástroje (ostří se), proto se nazývají bruskami na nástroje (nástrojové), nebo se na nich brousí strojní součásti, pak jsou to brusky výrobní (produkční).

Rozdělení brusek

Podle přesnosti a tvaru broušení dělíme brusky do skupin:

 • brusky na hrubé broušení bez dostatečného vedení obrobku

 • brusky na přesné broušení s dokonalým vedením obrobku

  • brusky na broušení vnějších a vnitřních válcových a kuželových ploch

  • brusky na broušení rovinných ploch

  • brusky na broušení zborcených ploch

 • brusky na ostření nástrojů

  • brusky na ostření soustružnických, hoblovacích, obrážecích a jiných nožů

  • brusky na ostření fréz, výstružníků a závitníků

  • brusky na ostření šroubovitých vrtáků

  • brusky na ostření nožů pro hoblovací stroje na dřevo

  • brusky na ostření kotoučových a pásových pil

  • různé brusky na zvláštní nástroje

 • univerzální brusky

 • stroje na leštění a hlazení

Podle druhu práce dělíme brusky do skupin:

 • brusky stojanové

 • brusky hrotové

 • brusky bezhroté

 • brusky na díry

 • brusky rovinné

 • brusky na ostření nástrojů

 • speciální brusky (na závity, na ozubená kola, klikové hřídele)

Zdroje
 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. ročník SPŠ strojnických, studijní obor: strojírenská technologie. 2., opr. vyd. Praha: SNTL, 1986.

 • HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: pro SPŠ nestrojnické. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor: strojírenská technologie 1. vyd. Praha SNTL, 1985.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3, metody, stroje a nástroje pro obrábění 1. díl. Praha: Scientia, 2005 ISBN 80-7183-337-1

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem  obrázků a videí je Ing. Petr Jalůvka.
Kontrolní otázka

1. Podle čeho se dělí brusky?

2. Jaké znáte druhy brusek?

Obrázek

Obr. 1: Rozbrušovačka