Základní práce při broušení

Základní práce při broušení

V současné době používané brusky jsou velice složité, drahé a vysoce přesné obráběcí stroje. Základní práce, které na těchto strojích provádíme lze rozdělit podle tvaru obráběných ploch na:

 • rovinné plochy
 • válcové plochy

            -  vnější

            - vnitřní

 • bezhroté broušení

 • broušení na úhelníku

 • broušení pravoúhlých osazení

 • broušení drážek

 • broušení závitů

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Podle čeho můžeme rozdělit základní práce při broušení?

 

              Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte rozdělení základních prací při broušení podle tvaru obráběných ploch?
Zapamatuj si

Základní práce, které na bruskách provádíme, lze rozdělit podle tvaru obráběných ploch.