Rovinné plochy

Rovinné plochy

Rovinné plochy se nejčastěji brousí na rovinných bruskách. Broušení může být prováděné obvodem kotouče nebo čelem kotouče.

 

Broušení rovinných ploch obvodem kotouče

 •  Broušením obvodem kotouče se dosahuje větší přesnosti a lepší drsnosti povrchu, ale menšího výkonu.
 •  Při broušení vykonává stůl přímočarý vratný nebo kruhový pohyb.
 •  Brousí se relativně úzkým brousícím kotoučem, proto se součást zahřívá jen minimálně a tento ohřev způsobuje jen nepatrné deformace.

 

Podle způsobu úběru přídavku na broušení můžeme brousit:

1) velkým přísuvem a malým příčným posuvem

2) malým přísuvem a velkým příčným posuvem

Broušení druhým způsobem je možné použít jen na tuhých strojích s dostatečně širokými brusnými kotouči. Tento způsob je ve srovnání s prvním způsobem broušení z hlediska hospodárnosti výhodnější. Při broušení velkým přísuvem a malým příčným posuvem brousí kotouč jen hranou a rychle se opotřebovává.

 

Obr. 1: Broušení rovinných ploch obvodem kotouče ( 1 - brousící kotouč, 2 - obrobek, vk - obvodová rychlost brousícího kotouče, s - přísuv)
 
 
        
Obr. 2: Broušení rovinných ploch obvodem kotouče (nk - otáčky brousícího kotouče, no - otáčky obrobku)
 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4rHSbn6LJw95CP81QlzjELDgPuFh2iBl_Z2pDRC6_Ge-qvEwm
Obr. 3: Rovinná bruska s příčným vřeteníkem
 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSz26xI96pDgb2c0fEYLqNoxYkuSsGeCSJvoA09ASwPEUO3VHI
Obr. 4: Broušení rovinných ploch
 
Obr. 5: Broušení rovinných ploch obvodem kotouče na CNC brusce

 

 

Broušení rovinných ploch čelem brousícího kotouče

Tento způsob broušení je mnohem výkonnější než broušení obvodem kotouče, protože do styku s obrobkem přichází větší plocha brusného kotouče. Kolmost brousícího vřeteníku je seřiditelná. Při hrubování se brousící vřeteno nakloní o úhel 1,5° až 3°, aby se omezil vznik tepla. Při broušení na čisto se vřeteno nastaví kolmo, aby stopy vybroušené plochy byly od přední a zadní strany kotouče. Tento způsob se využívá při vytváření základních ustavovacích ploch.

 

       

Obr. 6: Broušení rovinných ploch čelem brousícího kotouče (1 – přímočarý stůl)
 
http://zozei.sssebrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/obraz-brusu-pei-boenim-rovinnem-broueeni.jpg
Obr. 7:  Broušená plocha při bočním rovinném broušení

 

 

 

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

Obrázky:

 • Obr. 1, 2, 6: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie II. 1. vydání. Praha SNTL, 1985.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.

     

Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Na jakém druhu brusek brousíme nejčastěji rovinné plochy?
 2. Jakou částí brusného kotouče může být broušení prováděno?

 

              Otázky pro žáky SŠ

 1. Popište broušení rovinných ploch obvodem kotouče, uveďte výhody a nevýhody uvedeného způsobu broušení.
 2. Jak můžeme rozdělit broušení obvodem kotouče podle způsobu úběru přídavku na broušení?
 3. Popište broušení rovinných ploch čelem brousícího kotouče, uveďte výhody a nevýhody tohoto způsobu broušení.
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Broušení rovinných ploch obvodem kotouče

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Broušení rovinných ploch čelem - kotouč z dola

Zapamatuj si

Rovinné plochy se nejčastěji brousí na rovinných bruskách. Broušení může být prováděné obvodem kotouče nebo čelem kotouče.