Bezhroté broušení

Bezhroté broušení

Bezhroté broušení se používá k broušení rotačních ploch obrobků za pomoci podávacího kotouče, vodících lišt a opěrného pravítka bez upnutí mezi hroty. Obrobek se neupíná mezi hroty nebo do sklíčidla, ale je veden mezi rychle se otáčejícím brusným kotoučem a pomalu se otáčejícím unášecím kotoučem a přitom se opírá o opěrné pravítko. Při tomto broušení se dosahuje vysokých výkonů a přesných rozměrů obrobků. Použití například pro broušení vnitřních a vnějších kroužků valivých ložisek.

 

Vodící lišty

 • Napomáhají dosažení požadovaného tvaru obrobku při průchozím broušení. Vodící lišty jsou umístěny a nastaveny v přesné poloze na vstupní i výstupní straně pracovního prostoru stroje. Nastavení vodících lišt se provádí pomocí kontrolního trnu, který má průměr shodný s průměrem obrobku a délka vodících lišt musí být větší než šířka brusného kotouče.

 

Podpěrná pravítka

 • Podpěrná pravítka nesou obrobek a jejich šířka se volí podle průměru obrobku. Délka podpěrných pravítek se při průběžném broušení musí rovnat nejméně součtu šířky brusného kotouče a délky obrobku. Sklon funkční ploch podpěrných pravítek bývá z pravidla 30°.

 

Mezi hlavní přednosti bezhrotého broušení patří:

 • není potřeba obrobek upínat
 • brousící proces je nepřetržitý (průběžný)
 • obrobek nemusí mít středící důlky
 • obrobky se neprohýbají ani při broušení dlouhých tenkých obrobků
 • stačí jen malý přídavek na broušení

 

 

Způsoby bezhrotého broušení

 

Bezhroté broušení průchozí

Při průchozím broušení obrobky kontinuálně procházejí po brousícím pravítku mezi brousícím kotoučem a podávacím kotoučem. Všechny obrobky jsou broušeny na stejný průměr. Podávací kotouč, který je zpravidla nakloněn o 1,5 až 3,5°, vytváří na obrobcích axiální pohybovou sílu, a ty jsou posouvány na konec brousícího pásma. Ve spojení s automatizovaným nakládáním a vykládáním procházejí obrobky kontinuálně strojem bez přerušení. Tento způsobroušení se používá při broušení válcových obrobků bez stupňů a nákružků.

 

Výhody:

 • broušení na hrubo a konečné broušení v kvalitě konečného broušení v jedné brousící operaci
 • při požití stroje s vysokou tuhostí a brousících kotoučů z CBN se dosahuje vysoké kruhovosti
 • vysoká produktivita s krátkými časy taktů díky technologii bezhrotého průchozího broušení
 • možnost automatizovaného nastavování příložné lišty
 
 
Obr. 1: Bezhroté broušení (1 – vodící lišta, 2 – brousící kotouč, 3 – podávací kotouč, h = 5 až 30 mm, 1° až 6° - průběžné broušení, = 0° - zapichovací broušení)
 
     
Obr. 2: Bezhroté broušení průchozí
 
     
Obr. 3: Bezhroté broušení průchozí (1 – brousící kotouč, 2 – podávací kotouč, 3 – zásobník obrobků, 4 – vodící lišty)           
 
http://www.junker.cz/wAssetsJunker/bilder/anwendungen/weblication/wThumbnails/schleifmaschine-titan-schleifszene2%5bc8dc4e1ff789d63c813cf87352f0a68a%5d.gif 
Obr. 4:  Bezhroté broušení průchozí
 
http://www.junker.cz/wAssetsJunker/bilder/anwendungen/weblication/wThumbnails/schleifmaschine-titan-schleifszene1%5bcb3631eeaa4912cc3120a7a5062417b8%5d.gif
Obr. 5:  Bezhroté broušení průchozí

 

Bezhroté broušení zapichovací

U tohoto způsobu broušení se obrobky vkládají do pracovního prostoru brusky jednotlivě. Obrobky se v pracovním prostoru otáčí, ale neposouvají. Bezhrotým broušením zapichovacím je možné brousit obrobky osazené nákružky a tvarové obrobky.

 

       
Obr. 6:  Bezhroté broušení zapichovací
 
      
Obr. 7:  Bezhroté broušení zapichovací
 
         Bezhroté broušení na kulato se strojem JUPITER   
Obr. 8:  Bezhroté broušení zapichovací       
 
Obrobky: Bezhroté broušení na kulato se strojem JUPITER
Obr. 9: Výrobky s broušenými plochami zhotovenými bezhrotým zapichovacím broušením
Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

Obrázky:

 • Obr. 1, 3: NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie II. 1. vydání. Praha SNTL, 1985.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 

 1. Jaké tvary ploch brousíme při bezhrotém broušení?

 2. Podle obrázku popište bezhroté broušení průchozí.

 3. Podle obrázku popište bezhroté broušení zapichovací.

  Zapichovací broušení: Současné broušení různých průměrů

       4. Uveďte názvy označených pozic 1-4 na obrázku bezhrotého broušení průchozího.

Zapamatuj si

Bezhroté broušení se používá k broušení rotačních ploch obrobků za pomoci podávacího kotouče, vodících lišt a opěrného pravítka bez upnutí mezi hroty. Obrobek se neupíná mezi hroty nebo do sklíčidla, ale je veden mezi rychle se otáčejícím brusným kotoučem a pomalu se otáčejícím unášecím kotoučem a přitom se opírá o opěrné pravítko.