Broušení pravoúhlých osazení

Broušení pravoúhlých osazení

Broušení pravoúhlých osazení se provádí na rovinných bruskách nebo při broušení osazených hřídelů.

 

Broušení pravoúhlých osazení na rovinných bruskách:

 • k broušení se používá plochý kotouč s jednostranným vybráním,
 • obě broušené plochy jsou od sebe odděleny zápichem, který umožňuje broušení každé plochy zvlášť,
 • při broušení je důležité přesné ustanovení obrobku na stole brusky,
 • ustavení vychází od přebroušené čelní plochy magnetické desky, kde se upíná přesná dorazová lišta a obrobek se ustavuje pomocí broušené podložky vhodné šířky,
 • správné ustavení se kontroluje úchylkoměrem,
 • zpravidla se nejprve brousí svislá plocha čelem kotouče,
 • po přebroušení do roviny se mikrometrem kontroluje skutečný přídavek na broušení,
 • před broušením na čisto se čelo kotouče jemně orovná orovnávačem a broušení se dokončí až do vyjiskření,
 • potom následuje broušení vodorovné plochy.

 

Obr. 1: Broušení pravoúhlých osazení

 

Broušení osazených hřídelů na hrotových bruskách

 • mezi vnější válcovou plochou a rovinnou plochou na osazení nelze vybrousit ostrý roh, ale pouze poloměrový přechod, a to protože se hrany na brusném kotouči rychle opotřebovávají a tím zaoblují,
 • jestliže je přechodový poloměr předepsán na výkrese, je možné hranu brusného kotouče přesně tvarovat zaoblovačem hran a poloměr vybrousit,
 • tam, kde se přechodové zaoblení nepřipouští, musí být mezi válcovou a čelní rovinnou plochou odpovídající zápich, který vytváří prostor pro výběh hrany brousícího kotouče.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Výkres hřídele s broušenými plochami
 
Obr. 3: Broušení osazených hřídelí
 
Broušení vačkových hřídelí pomocí CBN brousicího stroje JUCAM určeného na broušení nekulových ploch
Obr. 4: Broušení osazených hřídelí
 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMfjZ9IDEf_CCi8X0NQmHSjl4yRtdFjh7ADk9rIT0bCEllctw9
Obr. 5: Broušení osazených hřídelí
Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

 Obrázky:

 • Obr. 1: DRIENSKY, Dušan. Strojní obrábění I. 2. vydání. Praha SNTL, 1988.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte příklady broušení pravoúhlých osazení.

 2. Za jakým účelem oddělujeme plochy na sebe kolmé zápichem?

 3. Z jakého důvodu nelze mezi vnější válcovou plochou a rovinnou plochou na osazení vybrousit ostrý roh?

 4. Jakým způsobem vyrobíme přechodový poloměr, který byl předepsán na výkrese osazeného hřídele?

Zapamatuj si

Broušení pravoúhlých osazení se provádí na rovinných bruskách nebo při broušení osazených hřídelů.