Úvod do programování CNC strojů

Úvod do programování CNC strojů

Současné náročné požadavky na výrobek, na jeho kvalitu a funkčnost, požadavky na výrazné zvýšení produktivity práce, rostoucí nároky na flexibilitu výrobního systému, rychle se měnící sortiment výroby, zkracování časů na inovace, větší nároky na spolehlivost výrobního systému a mnohé další požadavky už není možné v současnosti realizovat konvenčními metodami přípravy, plánování a řízení výroby. Proto se stává nutností vznik výroby nového typu. Na tyto náročné požadavky reaguje koncept integrované výroby využívající nejmodernější prostředky výpočetní techniky a progresivní metody informačních technologií.

Člověk se neustále zdokonaluje a vyvíjí. Mění se trend, vývoj i prostředí kolem něj. Jsou to technické možnosti a jejich dispozice, které nás limitují. Proto se je snažíme neustále zlepšovat a zdokonalovat, vyvíjíme nové technologie pro jejich další rozvoj. Tento rozvoj techniky a nových technologií přispěl v oblasti obrábění k rozvoji nových strojů a jejich řízení.

Zavádění číslicově řízených strojů do výroby vyvolává potřebu dokonalého výcviku pracovníků, kteří s touto technikou budou pracovat. To znamená programátoři, seřizovači CNC strojů a v neposlední řadě obsluha těchto zařízení.

Výpočetní technika výrazně ovlivňuje strukturu funkcí a úroveň programování. Důsledněji se prosazuje interaktivní přístup spolu s výrazným prosazením grafiky. To s sebou přináší i zcela nové možnosti v oblasti přípravy a provozu jak systémového, tak i aplikačního programového vybavení.

Zdroje
  • ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Návody k programování výukového systému EMCOTRONIC TM 02 - Frézování. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996, 64 s. ISBN 80-7078-301-X.

Prezentace:

  • Úvod do programování CNC strojů - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
Víte, že ...

První generace NC strojů vznikla v padesátých letech minulého století. Stroje byly odvozeny od běžných konvenčních strojů při relativně malém přispůsobení pro řídící systém.

Důležitým znakem NC strojů je dále uspůsobení pro skupinové nasazení ve výrobě. Stroje se vyznačují použitím principu stavebnicovosti. To vše v sedmdesátých letech.

Další vývoj pak směřuje k plné automatizaci a bezobslužnosti NC strojů.