Význam a účel výrobních postupů

Význam a účel výrobních postupů

Výrobním procesem nazýváme souhrn na sobě závislých pochodů probíhajících ve strojírenských závodech.

Výrobní proces je tedy činnost, při které se výchozí materiál (polotovar) přetváří v hotový výrobek. Tato přeměna probíhá za účasti pracovní síly a výrobního zařízení, tzn., že zahrnuje práci člověka a práci výrobních prostředků. Souhrn všech výrobních procesů, které se podílejí na výrobě, se nazývá strojírenská technologie.

Výrobní proces zahrnuje:

 • zhotovení - výrobu polotovarů (např. odlévání, svařování, tváření aj.),
OdléváníObr. 1: Odlévání
Obr. 2: Výroba polotovarů svařováním
 • různé metody zpracování těchto polotovarů (většinou obrábění) - výrobu součástí strojů a zařízení,
Zpracování polotovarů obráběníObr. 3: Zpracování polotovarů obráběním
Příklad obrobkuObr. 4: Příklad obrobku
 • tepelné zpracování (popouštění, žíhání, kalení aj.),
Zařízení pro tepelné zpracováníObr. 5: Zařízení pro tepelné zpracování
Zařízení pro tepelné zpracováníObr. 6: Zařízení pro tepelné zpracování
 • kontrola jakosti - technická kontrola výroby (měření rozměrů, tvarů aj.), tato část výrobního procesu je podrobně popsána v samostatné kapitole elektronické učebnice - Kontrola a měření,
Měřicí zařízení - 3DObr. 7: Měřicí zařízení - 3D
 • dopravu a manipulaci se součástmi, uskladnění atd.,
Manipulace s díly ve výroběObr. 8: Manipulace s díly ve výrobě
Manipulace s díly ve výroběObr. 9: Manipulace s díly ve výrobě
Skladování dílů během výrobního procesuObr. 10: Skladování dílů během výrobního procesu
Skladování dílů během výrobního procesuObr. 11: Skladování dílů během výrobního procesu
 • montáž strojů z příslušných součástí (montáž strojů a zařízení),
Montáž dílůObr. 12: Montáž dílů
Montáž dílůObr. 13: Montáž dílů
 • zaběhávání a vyzkoušení,
Zkoušení a zaběháváníObr. 14: Zkoušení a zaběhávání
 • konečná úprava a expedice.
Povrchová upravaObr. 15: Povrchová uprava
Expedice k zákazníkoviObr. 16: Expedice k zákazníkovi

Výrobní proces je ve své podstatě organizovaná přeměna výchozího materiálu (polotovaru) v hotový výrobek.

Výrobní postup

Výrobní postup (jinak výrobní technologický postup) je plán výrobního procesu, který dává stručný nástin zpracování hmot či polotovaru na součást nebo na hotový výrobek. Výrobní postup je tedy organizovaný sled kvalitativních i kvantitativních změn, jimiž prochází pracovní předmět ve strojírenské výrobě při své přeměně v hotový výrobek během výrobního procesu.

Výrobní postup zpracovává technolog-postupář, v technologickém oddělení, které je organizačně začleněno do útvaru technické přípravy výroby. Výrobní postupy musí být zpracovány stejně pečlivě jako výrobní výkresy, neboť by jinak docházelo k výrobě neshodných výrobků (zmetků), nastalo by zpomalení, zhoršení a zdražení práce. Proto výrobní postupy musí být:

 • úplné - nesmějí v nich být zapomenuty žádné údaje, potřebné pro výrobu,
 • správné - nesmějí v nich být žádné chyby a omyly,
 • stručné - nesmí se v nich zbytečně plýtvat slovy,
 • srozumitelné a jednoznačné - musí jasně určovat pořadí prováděných prací a neumožnit jiný výklad,
 • hospodárné - využívat výrobních zařízení závodů při minimálních výrobních nákladech a vysoké produktivitě práce.

Ve výrobním postupu se uvádí:

 • popis prací a výrobních metod ve správném sledu (pořadí),
 • počet vyráběných (zhotovovaných) kusů,
 • výrobní prostředky (stroje, nástroje a měřidla, přípravky atd.),
 • technologické podmínky,
 • režimy práce strojů,
 • rozměry polotovaru před obráběním a změny v průběhu obrábění,
 • způsoby tepelného zpracování.

Výrobní postup je podkladem k určení:

 • času nutného k provedení jednotlivých operací, vhodného vybavení pracovišť stroji, zařízením a nářadím,
 • kapacit, tj. počtu pracovišť a pracovníků,
 • plánovaných vlastních nákladů výroby,
 • výrobních úkolů pracovišť, dílny, provozu, závodu,
 • podkladů pro odměňování,
 • organizace, plánování a řízení výroby. (1)
Zdroje
 1. Projekt: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006
 • Technologie-vyrobni proces ve strojirenstvi – Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0608

Obrázky:

Prezentace:

 • Technologie-vyrobni proces ve strojirenstvi – Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0608
 • Pokud není uvedeno jinak, autorkou obrázků je Ing. Klára Valouchová.
Zapamatuj si

Výrobní postup je plán výrobního procesu, který dává stručný nástin zpracování hmot či polotovaru na součást nebo na hotový výrobek.

Výrobní postupy musí být:

 • úplné,
 • správné,
 • stručné,
 • srozumitelné,
 • jednoznačné,
 • hospodárné.

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jak lze definovat výrobní proces?

Jak se liší výrobní proces od výrobního postupu?

Co je uvedeno ve výrobním postupu?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".