Obrážení – popis technologie

Obrážení

Je to druh hoblování, při kterém hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Obrážečky dělíme na vodorovné (šepinky) a svislé. Obrážení je obrábění vnitřních a vnějších rovinných a kruhových ploch (svislé obrážečky s otočným stolem) jednobřitým nástrojem. Obrážení se nejvíce uplatňuje v malosériové a kusové výrobě. Výhodou obrážení je jednoduchý nástroj, snadné ostření a možnost odebírání velkých třísek na jeden záběr. Obrážení se uplatňuje při obrábění dlouhých úzkých ploch (s omezením na délku smýkadla), např. vedení drážky, prizmata. Pro pohon vodorovných obrážeček se používají kývavé kulisové mechanismy. Narozdíl od  klikovým mají výhodu ve větší zpětné rychlosti, nevýhodou jsou ztráty třením v posuvných dvojicích (kulisová drážka, kulisový kámen). Dalšími způsoby pohonu mohou  být ozubené kolo s ozubeným řemenem nebo hydraulický pohon. Svislé obrážečky využívají k pohonu smýkadla převážně klikový mechanismus. Při obrážení snižuje zpětný zdvih (naprázdno) produktivitu obrábění. Proto bývá zpětná rychlost 1,5 až 4krát větší než rychlost pracovní.

Nástroj pro obrážení se nazývá obrážecí nůž.

obrazek

Obr. 1: Obrážecí nůž

Ukázka obrážení zde.

Stroj pro obrážení se nazývá obrážečka.

Obr. 2: Svislá obrážečka

Výhody obrážení:

jednoduchá operace

jednoduchý tvar nástroje

snadné použití

poměrně přesné obrábění rovinných ploch s dobrou kvalitou opracování

Nevýhody obrážení:

Zpětný chod stroje na prádno býva (tato nevýhoda se částečně odstraňuje tím, že zpětný chod stroje bývá 1,5 až 4krát rychlejší než hlavní řezná rychlost). Při přerušovaném řezu vznikají nárazy.

Nástroje pro obrážení

Obrážecí nože jsou svou geometrií břitu nejvíce podobné soustružnickým nožům.

Obr. 3: Obrážecí nůž

Pro omezení vlivu rázu na čelo ostří se na čele může vytvořit negativní fazetka. Nože mohou být z HSS nebo mají břitové destičky, a to buď připájené, nebo mechanicky připevněné. Nože při hoblování a obrážení jsou vystaveny velkým rázům. Velké vyložení nože způsobuje chvění a pružení nože, a proto se tělesa nožů dělají zesílená.

Nože pro hoblování bývají konstruovány s prohnutým držákem, aby se zabránilo nárazům nože o obrobenou plochu. Pro dokončování se používají hladící nože s dlouhým ostřím.

Nástroje pro obrážení

Základním požadavkem pro upnutí nastroje  jsou pevné, spolehlivé a bezpečně upnutě hoblovacích

nebo obrážecích nože.

Hoblovací a obrážecí nože se upínají do odklopného nožového držáku – SMÝKADLA.

Stroje pro obrážení

Obrážečky - charakteristickým rozměrem je největší zdvih smýkadla.

Druhy obrážeček:

vodorovná

Obr. 4: Pohled na vodorovnou obrážečku (boční)

obrazek

Obr. 5: Pohled na vodorovnou obrážečku (čelní)

svislá

obrazek

Obr. 6: Svislá obrážečka

Obrážení - anglicky shaping.

Ukázka zde https://www.youtube.com/watch?v=ykLHZHlyZlo

Jak se dělá ozubené kolo (vnitřní ozubení s použitím obrážení) zde: https://www.youtube.com/watch?v=y8iqVt__PaU

vnější ozubení: https://www.youtube.com/watch?v=xF9CjluRFJ4

https://www.youtube.com/watch?v=VXe-wcmDgLY

 

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
  • DANIEL, Štefan. Základní operace strojního obrábění – hoblování a obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační č. CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z WWW: http://www.szesprerov.cz/9/daniel/VY_32_INOVACE_OV_2ROC_17.pdf.
  • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf
  • KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění - hoblování, obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0632 [online]. [cit.2014-07-26]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-11.pdf
  • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
  • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.

Obrázky:

 

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

1. Co  je obrážení?

a) beztřískové opracování materiálu

b) třískové opracování materiálu

c) opracování materiálu ultrazvukem

2. Jaké jsou výhody obrážení?

a) v  jednoduchosti operace

b) v rychlosti stroje

c) ve velkém rozměru stroje

3. Jak se nazývá nástroj pro obrážení?

a) obrážecí trn

b) obrážecí nůž

c) protahovací trn

4. Může se obrážet svisle?

a) ano

b) ne

5. Vznikají nárazy na noži při přerušovaném řezu?

a) ano

b) ne

Komentář

Všechny obrázky a videa v této lekci jsou určeny jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.