Obrážení

V této kapitole se seznámíme s obrážením. Jde o jednu z technologií obrábění kovů, při kterém je obrážecím nožem odebírána tříska z obrobku. Hlavní přímočarý pohyb koná nástroj. Stroje pro tuto technologii se nazývají obrážečky.