Nástroje

Nástroje pro obrážení

Obrážecí nože jsou podobné tangenciálním nožům používaným při soustružení, pro zvýšení tuhosti však mají zesílené tělo (držák). Obrážecí nože se vyrábí prohnuté kvůli eliminaci odpružení nože. Obrážecí nůž je při obrábění ohýbán v bodě hrany nožové upínky a při odpružení může způsobit rýhy v obrobené ploše. Tomu lze předejít přesazením špičky do polohy základny nože, a proto jsou hrubovací nože vyhnuté.

Obr. 1: Obrážecí nože

Po omezení vlivu rázu na čelo ostří se na čele může vytvořit negativní fazetka.

Nože mohou být HSS nebo mají břitové destičky, a to buď připájené ,nebo mechanicky

připevněné. Nože při obrážení jsou vystaveny velkým rázům. Velké vyložení nože způsobuje chvění a pružení nože, a proto se tělesa nožů dělají zesílená.

Nože pro obrážení bývají konstruovány s prohnutým držákem, aby se zabránilo nárazům nože o obrobenou plochu. Pro dokončování se používají hladící nože s dlouhým ostřím.

obrazek

Obr. 2: Nůž pro svislé obrážení

Základním požadavkem  pro upnutí masky je  pevné, je spolehlivé,a bezpečné upnutí obrážecího nože. Obrážecí nože se upínají do odklopného nožového držáku – smýkadla.

Obr. 3: Smýkadlo

obrazek

Obr. 4: Uchycení obrážecího nože

Řezné podmínky při obrážení

Hloubka řezu se volí s ohledem na tuhost soustavy a výkonu stroje. Celý přídavek se odebere převážně hrubováním. Přídavek na čisto bývá 0,1 mm až1 mm. Posuv při hrubování se volí také největší. Řezná rychlost se volí nejen podle řezivosti nástroje, obrobitelnosti obrobku, velikosti třísky, ale také podle typu stroje (vodorovné nebo svislé obrážečky).

Obr. 5: Řezné podmínky při obrážení

 

Při obrážení vznikají třísky, tzv. špony.

obrazek

Obr. 7: Tříska

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
  • DANIEL, Štefan. Základní operace strojního obrábění – hoblování a obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační č. CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z WWW: http://www.szesprerov.cz/9/daniel/VY_32_INOVACE_OV_2ROC_17.pdf.
  • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf.
  • KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění - hoblování, obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0632 [online]. [cit.2014-07-26]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-11.pdf
  • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
  • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

1. Jak se nazývá zesílená část obrážecího nože?

a) stopka

b) držák(tělo)

c) klín

2. Je nůž při zpětném pohybu ve zdvihu odklopen?

a) ano

b) ne

3. Jaký posuv se volí při hrubování?

a) malý

b) střední

c) velký

4. Co se pohybuje při obrážení?

a) nástroj

b) obrobek

c) nástroj i obrobek

Komentář

Všechny obrázky jsou vhodné jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.