Stroje

Stroje pro obrážení

Stroje pro technologii obrážení se jmenují obrážečky. Hlavní řezný pohyb koná nástroj. Je to pohyb přímočarý vratný (řezná rychlost v).

Vedlejší řezný pohyb koná obrobek. Je to pohyb přímočarý přerušovaný, tj. posuv do řezu h (je kolmý na směr hlavního pohybu a probíhá vždy až na konci vratného pohybu).

obrazek

Obr. 1: Ukázka pohybu u obrážení

Obrážečky

charakteristickým rozměrem je největší zdvih smýkadla

Druhy obrážeček:

vodorovná

svislá

Obrážečka vodorovná

Obr. 2: Obrážečka vodorovná

Obr. 3: Obrážečka vodorovná

Obr. 4: Obrážečka vodorovná

 

Obrážečka svislá

Obr. 5: Obrážečka svislá

 

 

 

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: SOBOTÁLES, 1996. ISBN 80-85920-30-1.
  • DANIEL, Štefan. Základní operace strojního obrábění – hoblování a obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační č. CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z WWW: http://www.szesprerov.cz/9/daniel/VY_32_INOVACE_OV_2ROC_17.pdf.
  • HUMÁR, Anton. TECHNOLOGIE I: TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - 2. část. Studijní opory pro magisterskou formu studia [online]. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav strojírenské technologie, 2004 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z WWW: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/TI_TO-2cast.pdf.
  • MADĚRKOVÁ, Marcela. Technologie, studijní text pro tříletý učební obor zámečník. Studijní text zpracovaný v rámci operačního programu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji (OMTO), registrační č. CZ.1.07/1.1.04/02.0071, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, termín realizace 1. 3. 2010 – 30. 11. 2011.
  • Studijní texty pro vzdělávací moduly v oboru zámečník zpracované v rámci operačního programu Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (Profesmodul), registrační č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, termín realizace 1. 9. 2010 – 1. 5. 2012.
  • KUBÍČEK, Miroslav. Obrábění - hoblování, obrážení. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ, registrační číslo CZ. 1. 07/1.5.00/34.0632 [online]. [cit.2014-07-23]. Dostupné z www: web.spssbrno.cz/web/DUMy/STT, KOM/VY_32_INOVACE_19-11.pdf.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

1. Jak se nazývá část obrážečky, kde se upevňuje nástroj?

a)  lože

b)  křížové saně

c)  smýkadlo

2. Jaké známe druhy obrážeček?

a)  vodorovná a svislá

b)  podélná a křížová

c)  rovná s kombinací křížovou 

Komentář

Všechny obrázky jsou vhodné jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.