Základní pojmy

Základní pojmy

Chemické obrábění (Chemical Machining – CM, CHM)

V praxi se uplatňují dvě metody:

  • chemické prostřihování – umožňuje zhotovovat tenké a složité výlisky z tenkého plechu nebo fólie bez otřepů,
  • chemické rozměrové leptání – je označováno jako chemické frézování, tvar se přenáší pomocí šablon.

Chemické obrábění se používá pro leptání a termické odstraňování otřepů.

Poznámka: Pro opracování křemíku byly vyvinuty speciální metody leptání, využívající fyzikálně-chemické zákonitosti. Jedná se o anizotropické a selektivní leptání. Pro jejich specifické použití je zde neuvádíme.

Chemické obráběníObr. 1: Chemické obrábění
Zdroje

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

V čem spočívá podstata chemického obrábění?

Jaké metody chemické obrábění se používají?