Obrábění proudem brusiva

Obrábění proudem brusiva

Obrábění proudem brousících zrn se od obrábění kapalinovým paprskem liší svou podstatou. Úběr materiálu se děje pouze volným brusivem unášeným velkou rychlostí proudem vzduchu.

obrazek

Obr. 1: Schéma zařízení pro obrábění proudem brusiva

1 – přívod vzduchu, 2 – kompresor, 3 – senzor pro řízení tlaku vzduchu, 4 – vstupní vzduchová tryska, 5 – přívod brousicích zrn, 6 – směšovací komora, 7 – výstupní tryska, 8 – proud vzduchu a brousicích zrn, 9 - obrobek

 

Pracovní parametry:

 • pracovní tlak je 5 MPa,

 • brousící zrna jsou z Al2O3 (umělý korund) nebo SiC (karborundum), zrnitosti 60 μm,

 • rychlost obrábění je maximálně 2 mm.s-1,

 • vzdálenost trysky od povrchu obrobku je 10 mm,

 • průměr výstupní díry trysky je 3,5 mm, tryska je vyrobená ze slinutého karbidu, safíru nebo keramiky,

 • rychlost úběru materiálu je maximálně 10 mg.min-1.

Obrábění proudem brousících zrn se používá např.:

 • při výrobě drážek do polovodičů

 • rytí registračních čísel do oken u automobilů

 • odstraňování otřepů u chirurgických jehel

 • hydraulických ventilů

 • součástí leteckých motorů

 • otryskávání součástí apod.

 

Zdroje
 • ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3.

Obrázky:

 • Obr. 1: ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

 1. Co víte o obrábění proudem brusiva?
 2. Kde se používá obrábění proudem brusiva?

Otázky pro žáky SŠ

 1. Co víte o obrábění proudem brusiva?
 2. Jaké jsou pracovní parametry obrábění proudem brusiva?
 3. Kde se používá obrábění proudem brusiva?