Válcování závitů

Válcování závitů

Válcování je způsob výroby závitů, který (oproti řezání závitů) je rychlejší, zlepšuje vlastnosti válcovaného materiálu a to tak, že materiál zhutní a tím zvýší jeho pevnost v tahu, zvyšuje odolnost materiálu, šetří materiál a zlepšuje jakost povrhu.

Válcovací nástroje mají v sobě obsaženy závitový profil. Zuby tohoto závitového profilu jsou vtlačovány do povrchu šroubu. Při stlačování materiálu je působením tlaku zubů materiál vytlačován do válcovacího nástroje a vyplňuje prostor mezi zuby závitového profilu. Při této činnosti vytlačovaný materiál zabírá stejné množství prostoru jako zuby válcovacích nástrojů zanořené do materiálu.

Obr. 1: Válcování závitů

Válcování závitů probíhá za studena. Je nutné, aby válcovaný materiál byl tvárný za studena. Důležitá je také tažnost materiálu.

Existují dva základní postupy při válcování závitů a to válcování plochými čelistmi a válcování kotouči.

Válcování závitu plochými čelistmi

Plochými čelistmi se válcují hlavně závity, u nichž je vyžadována malá a středně velká přesnost závitů.

Při válcování jsou proti sobě umístěny dvě ploché čelisti. Jedna z čelistí je pevně umístěna a druhá čelist je posuvná. Jak již bylo řečeno výše – v obou čelistech nalezneme vyrytý závitový profil – tento profil je na čelistech vytvářen frézováním či broušením. Tyto rýhy jsou nakloněny dle požadovaného stoupání šroubovice.

Obr. 2: Válcování plochými závitovými čelistmi

Válcování provádíme na válcovačkách (speciálních strojích určených k válcování) a můžeme jej provádět také na strojích s hlavním přímočarým pohybem.

Válcování kotouči

Při tomto způsobu výroby závitů rozlišujeme dva typy – válcování dvěma a válcování třemi kotouči.

Obr. 3: Válcování dvěma a třemi kotouči

Válcování dvěma kotouči spočívá v tom, že svorník je upnut mezi hroty (může být také uložen na podpěrném pravítku). Kotouče se otáčejí (stejným směrem) a přibližují se ke zpracovávanému materiálu, následně začínají válcovat závit. V tomto případě lze měnit tlak kotoučů na materiál a také jejich rychlost. Nejčastěji se tento proces odehrává na dvoukotoučových válcovačkách.

Svorník musí být před válcováním upraven do tvaru kužele. Pokud by obroben nebyl, hrozilo by vylomení zubu na válcovacím kotouči.

Tříkotoučové válcování je možné na speciální válcovačce a také na strojích s hlavním kruhovým pohybem (např. na soustruzích). Tři kotouče zabezpečují samo vystředění svorníku a není potřeba jej upínat nebo používat podpěrné pravítko. Všechny kotouče jsou součástí válcovací hlavice. Na této hlavici jsou kotouče přestavitelné. Tato hlavice se posouvá. Válcovaný materiál se otáčí a prochází středem válcovací hlavice.

Obr. 4: Válcování na soustruhu
Zdroje
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.
 • FRISCHHERZ, Adolf a Herbert PIEGLER. Technologie zpracování kovů 2: odborné znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 280 s. ISBN 80-902-1101-1.
 • HLUCHÝ, Miroslav a kol. Strojírenská technologie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1975.
 • JANYŠ, Bohumil, Karel RAFTL, Antonín VÁCLAVOVIČ a Vladimír BÍZA. Soustružník: Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ. Praha: SNTL, 1969.
 • Příručka obrábění: kniha pro praktiky. 1. české vyd. Překlad Miroslav Kudela. Praha: Scientia, c1997, 1 sv. (různé stránkování). ISBN 91-972-2994-6.
 • VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 2. a 3. ročník OU a VŠ. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1969.
 • Technický naučný slovník I. díl A -D. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1981.
 • Technický naučný slovník II. díl E -I. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1982.
 • Technický naučný slovník III. díl J -L. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1982.
 • Technický naučný slovník IV. díl M -O. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1983.
 • Technický naučný slovník V. díl P - R. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1983
 • Technický naučný slovník VI. díl Ř -T. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1985.
 • Technický naučný slovník VII. díl U -Ž. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1986.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Válcování závitů [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.valentazt.cz/files/ukazka_skladovych_prostor/vyroba5.jpg.
 • Obr. 2: DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.
 • Obr. 3: DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.
 • Obr. 4: DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Válcování závitů [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.ks-kurim.cz/uploads/RTEmagicC_technologie1.png.png.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Válcování závitů [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.shop-admin.cz/userdata/shopimg/lajda/Image/Fotogalerie/P1010036.JPG.
 • Obr. 7: Kolektiv autorů TUL. Tváření závitů [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.valentazt.cz/files/ukazka_skladovych_prostor/vyroba5.jpg.

 

Zajímavost

Jak se válcují závity

Obr. 5: Válcování závitů

Obr. 6: Válcování závitů
Schéma

Obr. 7: Nákresy válcování závitů