Spojky

Spojky

  • U převodových systémů automobilů je spojka první částí systému. Spojka je první část, která umožňuje přenos krouticího momentu spolu s otáčivým pohybem z motoru na hnací hřídel skříně převodovky. Spojuje motor s převodovkou, a tím nám pohání celý převodový systém, sloužící k pohonu automobilu.

  • Spojka automobilu rovněž musí umožnit krátkodobého přerušení otáčivého pohybu mezi motorem a převodovkou. Přerušení otáčivého pohybu je bezpodmínečně pro umožnění plynulého rozjezdu vozidla a pro umožnění klidného přeřazení jednotlivých rychlostních stupňů. Spojka automobilu je tedy vypínatelná.

  • U automobilů jsou používané dva základní druhy spojek, které se liší nejen svojí konstrukcí, ale také způsobem přenosu krouticího momentu. Oba druhy spojek rovněž mají odlišné ovládání. Použitelnost konkrétního typu spojky je závislá na typu převodovky v automobilu.

  • Spojky jsou rozděleny podle konstrukce a způsobu ovládání na dvě základní, na mechanické      a hydraulické. Automobily vybaveny manuální převodovkou musí mít spojku, která je ovládána řidičem, konkrétně mechanickým pohybem spojkového pedálu. Jedná se o mechanické třecí spojky. Tyto spojky k přenosu otáčivého pohybu využívají třecí sílu.

  • Dalším druhem spojky je spojka hydraulická, která pro přenos krouticího momentu využívá pohybové energie kapaliny, kterou je olej. Tento druh spojky není ovládán řidičem automobilu a je používán u luxusnějších automobilů vybavených automatickou převodovkou, kde se jako spojky automobilu v současnosti vyžívá hydrodynamický měnič.

Otestuj se

Test zde.