Kola

Kola

 

Požadavky na kola

 • nízká hmotnost

 • velký vnitřní průměr pro velké brzdové kotouče

 • vysoká tvarová stálost a pružnost

 • dobrý odvod tepla (vzniklého třením)

 • jednoduchá výměna pneumatik a ráfků při poškození

 

Konstrukce kola

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Diskové kolo

 

 • kolo se skládá z ráfku a disku kola se středovým otvorem a otvory pro šrouby

 • místo diskových kol jsou v některých případech používána hvězdicová kola nebo je ráfek spojen s hlavou kola ocelovými paprsky (kola drátová)

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Drátové kolo

 

 • kolo je prostřednictvím příruby spojeno s nábojem, který je na čepu kola uložen otočně, přičemž kolo je k náboji přišroubováno

 • s nábojem kola je kromě jiného spojen šrouby brzdový buben nebo brzdový kotouč

 

Ráfky

 • existují ráfky, které jsou pevně spojeny s diskem (disková kola) a ráfky odnímatelné

 • kromě toho rozlišujeme ráfky jednodílné (prohloubené ráfky) a dělené (vícedílné), které jsou používány u užitkových vozidel

Prohloubené ráfky

 • používají se u osobních automobilů, jsou pevně snýtovány nebo svařeny s diskem kola, popř. jsou odlity nebo vykovány jako jeden kus z lehkého kovu

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Prohloubený ráfek

 

Bezpečnostní ráfky

 • bezdušové radiální pneumatiky se musí používat na prohloubených bezpečnostních ráfcích, které mají po celém obvodu v blízkosti prohlubně dosedací plochu pro patku pláště pneumatiky opatřenou oblým převýšením

 • toto převýšení brání tomu, aby při průjezdu zatáčky vysokou rychlostí nebyla patka pláště vlivem velkých bočních sil sesmeknuta do prohloubení ráfku

 

Vícedílné ráfky

 • usnadňují montáž a demontáž pneumatiky

 • každý díl ráfku má své místo, soudržnost jednotlivých dílů zajišťuje nahuštěná pneumatika

 • po montáži pneumatiky je nutné při jejím huštění dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí vymrštění postranního a závěrného kruhu, na kole musí být namontován přípravek bránící tomuto vymrštění (riziko smrtelného úrazu)

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Vícedílný ráfek

 

Rozměry a značení na ráfcích

 • tyto údaje jsou normovány, označování ráfků je výrobcem vyraženo na každém kole

 • skládá se ze dvou rozměrů, šířky a průměru ráfku v palcích

 • oba rozměry jsou u prohloubených ráfku odděleny znakem x

 • písmena za šířkou ráfku označují tvar okraje ráfku, písmena za průměrem ráfku informují o druhu ráfku,               např. 6 ½ J x 13 H S

 

obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Značení ráfku

 

Druhy kol

 • disková kola jsou lisována z ocelového plechu nebo litá či kovaná ze slitin lehkých kovů

 • výhodou kol ze slitin lehkých kovů je menší hmotnost a účinné větrání brzdového ústrojí a odvádění tepla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Kolo ze slitin lehkých kovů

 

Zdroje
 • GSCHEIDLE, Rolf.  Příručka pro automechanika. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 688 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
 • JAN, Zdeněk a Bronislav Ždánský. Automobily I Podvozky. 1. vyd. Brno: Avid, 2007, 228 s. ISBN 978-80-87143-03-2.
 • KLŮNA, Jindřich a Jiří KOŠEK. Příručka opraváře automobilů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1993, 482 s. ISBN 80-03-00568-X.
 • VLK, Fantišek. Podvozky motorových vozidel. 2. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2003, 392 s. ISBN 80-239-0026-9.

Obrázky

Přílohy
Vyvažování kola.pdf Stáhnout
Praktická ukázka

1. Vyvažování kola (ukázka zde).

Otestuj se

Test zde.