Oko jako optická soustava

Nejdůležitější optickou soustavou je pro člověka oko.

Z hlediska optiky se jedná o spojnou optickou soustavu s měnitelnou ohniskovou vzdáleností. Oko vytváří obraz předmětů, které se nacházejí v různých vzdálenostech před okem, ve stejné vzdálenosti od oční čočky uvnitř oka na citlivé sítnici.

Obraz je skutečný, převrácený a zmenšený. Díky každodenní zkušenosti od útlého věku tento rozpor (převrácený obraz) nevnímáme, protože mozek jej umí korigovat.